دانشجوي عزيز!

جهت دريافت نتيجه دوره سپري شده خود، در كادر اول و در قسمت شماره دانشجويي، شماره دانشجويي خود را وارد نموده و سپس دكمه "نمايش نتيجه" را كليك نماييد.

در صورتيكه شماره دانشجويي خود را فراموش نموده‌ايد، در كادر دوم ابتدا نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه خود را در بخشهاي تعبيه شده وارد نموده و سپس دكمه "نمايش نتايج" را كليك كنيد.

شماره دانشجويي:
نام: نام خانوادگي:
ش شناسنامه: