قبولی زبان آموزان در آزمون DELF JUNIOR

  • 1398/12/13

قبولی صد در صد زبان آموزان  دپارتمان فرانسه موسسه در آزمون DELF JUNIOR

آزمون DELF معتبرترین آزمون بین المللی زبان فرانسه که اعتبار آن مادامالعمر میباشد. بدینوسیله از زحمات جناب آقای حق بین سوپروایزر محترم فرانسه و سرکار خانم میرافضلی استاد محترم دوره صمیمانه تشکر نموده و خانم ها نازگل تفقدی و آوا نیری راد بابت قبولی صد در صدی ازمون بین المللی DELF JUNIOR  تبریک عرض مینمائیم.