TESOL CANADA

  • 1398/12/13


TESOL CANADA
گواهي TESOL CANADA با هدف ارائه برترين سطح استاندارد در جهان، دوره هاي آموزشي مدرّس و مترجم زبان هاي انگليسي،فرانسه، اسپانيائي و 11 زبان رايج ديگر را فراهم آورده و مطابق با استاندارد هاي بين المللي به طور گسترده در کانادا و سراسرجهان ارائه مي دهد. در اکثر کشورها، ديپلم TESOL صادره از کانادا هم تراز با مدرک کارداني و در کانادا معادل يک سال يا 11واحد دانشگاهي بوده و مي تواند درب هاي بيشتري را بروي فرصت هاي شغلي و ادامه تحصيل بگشايد. مراکز آموزش زبان درجهان، اکنون با دقت بيشتري اساتيد خود را انتخاب مي کنند و گواهي TESOL CANADA با 14 سال سابقه در کانادا و سايرکشورها، جايگاه خود را در بين استانداردهاي کسب نيروي انساني در صنعت آموزش تثبيت کرده است.هر روز تعداد فراواني از اساتيد زبان از کشورهاي خاور ميانه و آسيائي تقاضا دارند در کشور خودشان دوره هاي TESOL را بگذرانندو گواهي معتبري با مُهر و تأييد وزارت کار و دولت فدرال کانادا دريافت کنند در شغل حرفه اي خود ارتقاء يابند. وزارت کار ونيروي انساني کانادا تأثير مثبت دارندگان اين گواهي را درکانادا و جهان را مورد بررسي قرار داده و آن را معتبر شناخته و تأئيدکرده است.
اخذ گواهي TCCT
دوره ها بصورت مجازي، هيبريد و حضوري اجرا مي گردد. اما براي کشورهاي آسيائي و خاورميانه، بر اساس تقاضا و تجارب کسب شده، دوره ها به صورت حضوري اجرا مي شوند. به اين منظور، دوره اي فشرده به مدت 12 روز براي دارنده گان مدارک کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مرتبط و همينطور دارندگان IELTS 7.5 و کساني که حداقل 5 سال است بطور رسمي به تدريس زبان در سطوح پيشرفته فعاليت دارند اجرا مي شود. و در پايان دوره، متقاضياني که با موفقيت Board Exam را بگذرانندديپلم (TCCT: TESOL CANADA CERTIFIED TRAINER) دريافت مي کنند. فارغ التحصيلان قادرند رسماً دوره هاي زير را درکلاس هاي حضوري به متقاضيان آموزش دهند.
تدريس آکادميک، تجاري و حرفه اي
گواهي هاي TAE و TBE به منظور تربيت مدرسِ زبان جهت آموزش مديران و مسئولان جهان تجارت، و همچنين پزشکان،
پرستاران، روانکاو ها، داروساز ها و اساتيد دانشگاه هاي فرهنگي، علمي، فني، معماري، مهندسي و هنر و طراحي ارائه گرديده است.

TESOL چيست؟
تي- سُل (TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) در واقع گواهي رسمي کار به عنوان مدرس
بين المللي زبان انگليسي و ديگر زبان هاي رايج بوده و داراي اعتبار، کيفيت، و استاندارد جهاني در بين اعضاي صاحب منصب درامر آموزش زبانهاي خارجي در سراسر جهان است. واژه TESOL به عنوان تدريس زبان هاي انگليسي به سخنگويان ديگر زبان هابوده و در کشورهاي مختلف با توجه به زبان آن کشور داراي اعتبار است. به عنوان مثال گواهي هاي زير با کلمات اختصاري برايزبان هاي فرانسه، عربي، روسي، کره اي، و ژاپني صادر مي گردند:
TFSOL: Teaching French to Speakers of Other Languages
TASOL: Teaching Arabic to Speakers of Other Languages
TRSOL: Teaching Russian to Speakers of Other Languages
TKSOL: Teaching Korean to Speakers of Other Languages
TJSOL: Teaching Japanese to Speakers of Other Languages

اين دوره اکثراً به اشتباه با دوره هاي ديگر از قبيل ESOL, TESL, TEFL مقايسه و هم تراز تداعي مي شود. تفاوت اصلي اين است که اين واژه ها در کدام قسمت از جهان بکار مي ورند. به عنوان مثال، در اروپا، انگليسي را به EFL و در کشورهائي مانند کانادا وايالات متحده، انگليسي را به عنوان ESL مي شناسند. دارندگان گواهي TESL مجوز تدريس در کشورهائي که انگليسي زبان رسمي آنان است را دارند. دارندگان TFSL نيز اجازه دارند در کشورهائي که زبان رسمي آنها انگليسي نيست تدريس نمايند. ولي دارندگان گواهي TESOL مجوز تدريس در همه کشورها را دارند. کشورهايي مانند مالزي، ژاپن، کره، و ترکيه، داشتن اين گواهي راپيش نياز اخذ ويزاي کار قرار داده اند.
گواهي نمايندگي TESOL CANADA
اين گواهي براي آن دسته از آموزشگاه هائي که تمايل دارند برنامه هاي TESOL توسط اساتيد آنان اجرا گردد طراحي گرديده
است. براي کسب اين گواهي و براي اخذ اعتبار، اساتيد اين مراکز بايد گواهي TCCT را از TESOL CANADA دريافت کنند تا
بتوانند به ساير اساتيد در مراکز خود يا ديگر مراکز آموزش دهند. بعلاوه آنان قادر خواهند بود در اصناف تجاري يا پزشکي و غيره که نيازمند آموختن دوره هاي زبان تخصصي خود هستند، و همينطور مدارس علمي و عملي به فعاليت بپردازند. مراکز آموزش زبان هاي خارجي در کشورهائي که انگليسي زبان رسمي نيست، فرصت هاي گسترده تري براي تدريس و آموزش زبان هاي رايج براي دارنده گان گواهي TESOL فراهم مي کنند.
تدريس در کانادا و جهان
اکثر مدارس دولتي، مدارس خصوصي معتبر، کالج ها، مراکز عمومي، موسسات و آموزشگاه هاي زبان هاي تجاري، تخصصي وهمچنين بخش هاي آموزشي اصناف و نهاد هاي معتبر در کانادا و اقصا نقاط جهان، براي تدريس برنامه هاي آموزشي خود،اساتيدي که داراي گواهي TESOL CANADA هستند را مي پذيرند. اين گواهي براي آن دسته از اساتيدي که تمايل دارند درمراکز معتبر ياد شده در کانادا يا هر کشور ديگري شاغل شوند، بلا استثناء الزامي است. اساتيد مجربي که در کشور خود سالهاتجربه در تدريس زبان داشته باشند، بدون داشتن يک گواهي بين المللي معتبر واجد شرايط نخواهند بود.
تدريس در دانشگاه ها و کالج ها TAS
از ديدگاه بين المللي، براي اشتغال به حرفه تدريس زبان در اکثر دانشگاه ها و کالج ها، موسسات داراي مجوز از وزارت هاي
آموزش و پرورش، و همينطور دبيرستان هاي معتبر در سراسر جهان، مدرک کارشناسي، کارشناسي ارشد، يا دکتري در آموزش وتدريس مورد نياز است. اما اگر شخص داراي مدرک کارداني يا کارشناسي در رشته هاي نامرتبط با تدريس باشد، قادر است پس از گذراندن دوره هاي آموزشي فوق و قبولي در امتحان نهائي Board Exam با اخذ گواهي معتبر TESOL از کانادا که در مراکز بين المللي شناخته شده و معتبر است، به حرفه تدريس در مراکز آموزشي معتبر بپردازد. آن دسته از اساتيدي که فاقد مدرک کارشناسي هستند، بايد دوره هاي 152 ساعته و اخذ ديپلم TCCT که جمعاً 220 ساعت است را با موفقيت بگذرانند.


تدريس به کودکان TEC
براي اينکه استادي بتواند در سطح بين المللي به آموزش کودکان بپردازد، لازم است دوره ي TEC براي انگليسي، TFC براي
فرانسه، و TSC براي زبان اسپانيائي و امثالهم را گذارنده و گواهي معتبر خود را دريافت نمايد. اين دوره که 152 ساعت است،
داراي بخش تئوري و عملي به منظور آموزش به کودکان در رده هاي سني 3 تا 5 سال، 0 تا 12 سال و 11 تا 10 سال است. براي گذراندن اين دوره، اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي است.
تدريس آکادميک TAE
اين دوره به منظور تدريس TOEFL, IELTS, GMAT, MCAT, DAT, TKT, LSAT, GRE, FCE و دانشگاه ها طراحي گرديده
است. گذارندن دوره TWE ، انجام تحقيقات و ارائه پايان نامه، بخش لاينفک در اخذ گواهي TAE است. اين دوره نيز 152 ساعت است و اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي است.
تدريس تجاري و حرفه اي TBE
گواهي هاي TBE و TPE به منظور تربيت مدرس جهت آموزش مديران و مسئولان جهان تجارت، و چنانچه نياز باشد، دکترها،
جراح ها، دندانپزشک ها، پرستار ها، روانکاو ها، داروساز ها و اساتيد دانشگاه هاي علمي، فني و معماري و مهندسي، و هنر طراحي و ارائه گرديده است. اين دوره نيز 152 ساعت است و اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي است.
چرا گواهي TESOL CANADA ؟
از آنجائيکه تعداد اشخاصي که به جمع گروه زبان آموزان ملحق مي شوند بطور روزمره در سطح جهان رو به افزايش است، نيازمبرم و تقاضا براي اساتيد مجرب و آموزش ديده مطابق با استانداردهاي جهاني و داراي گواهي معتبر نيز رو به افزايش است.مدارس زبان در سراسر جهان اکنون با دقت بيشتري اساتيد خود را انتخاب مي کنند. اساتيد زبان در کشورهاي خاور ميانه و آسياکه تقاضا دارند در کشور خودشان دوره هاي TESOL را بگذرانند و گواهي معتبري با مُهر و تأييد وزارت کار و دولت فدرال کانادا دريافت کنند از طرق مختلف با TESOL CANADA تماس مي گرفتند. بنا به تقاضاي آنان، هم اکنون در کشورهاي مکزيک،تاهيئي، کاستاريکا، کره جنوبي، چين، تايلند، هند، پاکستان و ايران اين امر اجرائي گرديده و اخذ اين گواهي منجر به ارتقاء مقام و حقوق فوري آنان شده و درب هائي از فرصت هاي شغلي در سراسر جهان را براي آنان گشوده است. فارغ التحصيلان با داشتن اين گواهي معتبر بين المللي، قادرند با حدقل هزينه در کشور خود آموزش ديده و به کاريابي پرداخته و دستمزدي مطابق با توانائي و مدرک معتبر خود دريافت نمايند و زندگي حرفه اي خود را ارتقاء بخشند.

بر اساس توافق صورت گرفته، کلیه دوره های آموزشی تیسول بین المللی شامل "تربیت مدرس زبان مختص آموزش به بزرگسالان"، "تربیت مدرس مختص انگلیسی تجاری"، "تربیت مدرس مختص آموزش کودکان" تحت سیلابس TESOL CANADA و ارائه ی مدرک بین المللی به علاقه مندان در ایران ارائه می گردد. کلیه مدارک بین المللی دارای تاییدیه رسمی از وزارت امور خارجه و اداره کار و آموزش و پرورش کانادا میباشد. در ضمن زبان آموزان عزیز میتوانند پس از دریافت مدرک با ورود به سایت تیسول کانادا به آدرس WWW.TESOLCANADA.ORG جهت مشاهده کدرهگیری خود اقدام نمایند.


 
تیسول (TESOL) چیست ؟
  کلمۀ TESOL مخفف عبارت Teaching English to Speakers of Other Languages (تدریس زبان انگلیسی به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست) میباشد که یک مدرک بین المللی و بسیار مهم جهت تدریس زبان انگلیسی می‌باشد. بطوری که دارندۀ این مدرک بعنوان مدرس بین المللی زبان انگلیسی معرفی میشود و میتواند در تمامی دنیا در آموزشگاه ها و کالجهای دولتی و خصوصی مشغول به کار شود. این مدرک از معتبرترین مدارک تدریس زبان انگلیسی در دنیا میباشد. 

 

فواید ارائه مدرک TESOL  چیست؟

در حال حاضر اکثر موسسات آموزشی در کشورهای دنیا به سوی این مدرک گرایش پیدا کرده اندوداشتن این مدرک را برای استخدام مدرس ضروری میدانند. فوائد ارائه چنین مدرکی عبارت است: 
۱- ارائه یک الگو وطرح منسجم جهانی وتعریفی که استاندارد بین المللی منسجم برای تدریس زبان انگلیسی
۲- جلوگیری ازاعمال سلیقه شخصی درتدریس که درکشور مابسیارشایع میباشد.
۳-  انتخاب مدرس برحسب استاندارهای جهانی و جلوگیری از انتخاب برحسب سلیقه یا روابط شخصی.
۴- اعتماد بیشتر والدین و فراگیران به مؤسساتی که مدرسان آن دارای مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی TESOL میباشند.
۵- آسانتر شدن کار مدیران مؤسسات و مراکز علمی در انتخاب معلمان شایسته و باسواد جهت تدریس 
۶-  ضروری نبودن برگزاری آزمونهای تعیین سطح جهت استخدام مدرس برای کسانیکه دارای این مدرک میباشند.

چرا یک معلم زبان باید TESOL داشته باشد؟

۱- قابلیت و داشتن فرصتهای شغلی مناسب در کشورهای مختلف 
۲- استاندارد سازی سطح مهارتهای تدریس خودبا تراز بین المللی وهمگام با مدرسین زبان در دنیا
۳- اهتمام به امرتدریس وکسب درآمد خصوصا ًبرای پوشش هزینه تحصیل حتی برای کسانیکه درکشورهای دیگر در رشته های دیگر تحصیل مینمایند.
۴- کسب سهم بیشتری از بازار ِپررقابت تدریس دربین معلمان ودارای قدرت بالا در پیشنهادِ رقم حق التدریس دریافتی از سوی موسسات و آموزشگاهها

 تیسول کانادا TESOL CANADA
 گواهی TESOL CANADA باهدف ارائه برترین سطح استاندارد در جهان،دوره های آموزشی مدرس ومترجم زبانهای انگلیسی،فرانسه،اسپانیائی و۱۱زبان رایج دیگررافراهم آورده و مطابق با استاندارد های بین المللی به طور گسترده در کانادا و سراسر جهان ارائه می دهد. در اکثر کشورها، دیپلم TESOL صادره از کانادا هم تراز با مدرک کاردانی و در کانادا و آمریکا معادل یک سال یا ۴۲ واحد دانشگاهی بوده و می تواند درب های بیشتری را بروی فرصت های شغلی و ادامه تحصیل بگشاید. مراکز آموزش زبان در جهان، اکنون با دقت بیشتری اساتید خود را انتخاب می کنند و گواهی TESOL CANADA با ۲۴ سال سابقه در کانادا و سایر کشورها، جایگاه خود را در بین استانداردهای کسب نیروی انسانی در صنعت آموزش تثبیت کرده است. هر روز تعداد فراوانی از اساتید زبان از کشورهای خاور میانه و آسیائی تقاضا دارند در کشور خودشان دوره های TESOL را بگذرانند و گواهی معتبری با مُهر و تأیید وزارت کار و امور خارجه کانادا دریافت کنند در شغل حرفه ای خود ارتقاء یابند. وزارت کار و نیروی انسانی کانادا تأثیر مثبت دارندگان این گواهی را درکانادا موردبررسی قرارداده وآنرا معتبر شناخته وتأئید کرده است.
 

چرا گواهی  CANADA TESOL؟ 

از آنجائیکه تعداد اشخاصی که به جمع گروه زبان آموزان ملحق می شوند بطور روزمره در سطح جهان رو به افزایش است، نیاز مبرم و تقاضا برای اساتید مجرب و آموزش دیده مطابق با استانداردهای جهانی و دارای گواهی معتبر نیز رو به افزایش است. مدارس زبان در سراسر جهان اکنون با دقت بیشتری اساتید خود را انتخاب می کنند. اساتید زبان در کشورهای خاور میانه و آسیا که تقاضا دارند در کشور خودشان دوره های TESOL را بگذرانند و گواهی معتبری با مُهر و تأیید وزارت کار و امور خارجه کانادا دریافت کنند از طرق مختلف با CANADA TESOL تماس می گرفتند. بنا به تقاضای آنان، هم اکنون در کشورهای کانادا، ایاالت متحده، مکزیک، کاستاریکا، کره جنوبی، چین، تایلند، هند، پاکستان و ایران این امر اجرائی گردیده و اخذ این گواهی منجر به ارتقاء مقام و حقوق فوری آنان شده و درب هائی از فرصت های شغلی در سراسر جهان را برای آنان گشوده است. 
فارغ التحصیلان باداشتن این گواهی معتبر بین المللی،قادرند باحدقل هزینه درکشورخود آموزش دیده و به کار یابی پرداخته ودستمزدی مطابق با توانائی ومدرک معتبر خود دریافت نمایند وزندگی حرفه ای خودرا آغازکنند.
 

مزیت‌های دریافت گواهینامه تیسول کانادا شامل:
۱- این مدرک نیاز به تمدید ندارد
۲- این دوره‌ها توسط اساتید مجرب بین‌المللی تدریس می‌شود.
۳- گواهینامه‌ها مستقیما توسط تیسول کانادا
 صادرمی‌شود ودارای اعتبارازوزارت اموزش وپرورش کانادا و وزارت کارکانادا میباشد.
۴- دارندگان گواهینامه تیسول کانادا می‌توانند در هر جای دنیا به کار مشغول شوند.

 دوره ها
 اخذ گواهی TCCT
دوره ها بصورت مجازی، هیبرید و حضوری اجرا می گردد. اما برای کشورهای آسیائی و خاورمیانه، بر اساس تقاضا و تجارب کسب شده، دوره ها به صورت حضوری اجرا می شوند. به این منظور، دوره ای فشرده به مدت ۱۲ روز برای دارنده گان مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط و همینطور دارندگان 5.7 IELTS و کسانی که حداقل ۵ سال است بطور رسمی به تدریس زبان در سطوح پیشرفته فعالیت دارند اجرا می شود. و در پایان دوره، متقاضیانی که با موفقیت ExamBoard را بگذرانند دیپلم (TRAINER CERTIFIED CANADA TESOL) TCCT دریافت می کنند. فارغ التحصیالن قادرند رسماً دوره های زیر را در کالس های حضوری به متقاضیان آموزش دهند.

 تدریس آکادمیک،تجاری وحرفه ای

 گواهی هایTAE و TBE به منظور تربیت مدرسِ زبان جهت آموزش مدیران و مسئوالن جهان تجارت، و همچنین پزشکان، پرستاران، روانکاو ها، داروساز ها و اساتید دانشگاه های فرهنگی، علمی، فنی، معماری، مهندسی و هنر و طراحی ارائه گردیده است.

 اهداف دوره :
 -   آشنا نمودن اساتیدزبان به جدیدترین روشهای آموزش زبان انگلیسی .
-   بروزرسانی اطلاعات ودانش تدریس مدرس وکسب مهارتهای لازم برای تدریس انگلیسی درکشورهای دیگر .
-   دادن کلاس به مدرس درجریان۳ترم آموزشی وکنترل دقیق جهت کسب اطمینان ازاستفاده تکنیکها و مهارتهای آموزش داده شده در جریان دوره .
-   آشنا نمودن مدرس باسایرمدرس ها درکشورهای دیگرازطریق سایت تیسول کانادا .
-   امکان فراهم نمود ن بازارکار برای متقاضیانی که قصددارند درخارج ازایران تدریس نمایند .
-   اعطای گواهینامه معتبروبین المللی ازتیسول کانادا جهت اعتبار بخشیدن به رزومه مدرس.
-   کسب دانش موضوعی وآشنایی بااصول آموزش موثر
-   به دست آوردن طیفی ازمهارت‌های عملی برای آموزش زبان به بزرگسالان
-   نشاندادن توانایی شرکت‌کنندگان دربه کار‌گیری آموخته‌هادریک محیط آموزشی واقعی

 دوره TESOL FOUNDATION
شرکت این دوره به علاقه مندان به تدریس زبان که سابقه تدریس نداشته و یا به تازگی به حرفه تدریس روی آورده‌اند پیشنهاد می‌گردد. طول دوره ۶ هفته شامل ۵۰ ساعت کلاس تئوری و ۵۰ ساعت شامل کار عملی، گزارش نویسی و دمو  می‌باشد.  متقاضیانجهتشرکتدرایندورهمی‌بایست در آزمون ورودی آن شرکت نموده یا نمره ای معادل ۶ در آزمون IELTS داشته باشند. 

 دوره TESOL ADVANCED
این دوره مختص مدرسینی است که سابقه بیش از یکسال تدریس دارند و نیاز به یک مدرک معتبر بین المللی هستند. طول دوره ۶ هفته شامل ۵۰ ساعت کلاس تئوری و ۳۰ ساعت شامل کار عملی، گزارش نویسی و دمو  می‌باشد. متقاضیان جهت شرکتدراین دوره می‌بایست درآزمون ورودی آن شرکت نموده یانمره ای معادل۷درآزمون IELTS داشته باشند.